2030 A1B1E1K1P2 NR.

Filtropochłaniacz 2030 A1B1E1K1P2 NR ze specjalną złączką bagnetową.

Chroni przed nieorganicznymi parami o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO2), amoniakiem (NH3) i jego pochodnymi, oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Filtropochłaniacz 2030 A1B1E1K1P2 NR powinien być używany z półmaską DUETTA, DUO, bądź z maskami pełno-twarzowymi TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 z adapterem DUPLA.

Karta katalogowa (PDF).

Deklaracja zgodności (PDF).