2040 A1B1P3 R.

Filtropochłaniacz 2040 A1B1P3 R ze specjalnym złączem bagnetowym, chroni przed nieorganicznymi parami o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Filtropochłaniacz 2040 A1B1P3 R powinien być używany z półmaską DUETTA, DUO bądź z maskami pełno-twarzowymi TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 z adapterem DUPLA.

Karta katalogowa (PDF).

Deklaracja zgodności (PDF).