Znaki informacyjne

Znaki informacyjne, które znajdą Państwo w tej kategorii produktów, można podzielić na kilka rodzajów. Jednym z nich są znaki, z których pomocą można oznaczyć różne części budynku i tym samym ułatwić poruszanie się po obiekcie. Do takich produktów można zaliczyć tablice/naklejki oznaczające toaletę, apteczkę, pomieszczenia socjalne, informację i wiele innych.
 
Część z rozwiązań, które oferujemy, zaprojektowane zostały po to, aby chronić ludzkie życie lub zdrowie. Z pomocą tablic informujących o substancjach radioaktywnych, toksycznych, łatwopalnych czy żrących można zapobiec wielu wypadkom, wynikającym z niewiedzy. Z kolei oznaczenia "wyjście ewakuacyjne" czy znaki informujące o kierunku wyjścia do drogi ewakuacyjnej pozwalają sprawnie zaplanować działania w razie kryzysowej sytuacji. Oprócz tych przykładów znajdą tu Państwo również wiele innych wariantów, które poinformują użytkowników obiektu o obowiązujących na danej przestrzeni zasadach - np. konieczności założenia okularów ochronnych, zakazie wprowadzania zwierząt czy zakazie jedzenia.
 

Czym charakteryzują się nasze znaki informacyjne?

Aby bez problemu można było dostrzec znak informacyjny, powinien posiadać wyraźne napisy/grafikę. Ważna jest również dobrze dobrana kolorystyka oraz kontrast między poszczególnymi barwami. Dzięki temu każda osoba znajdująca się w danej przestrzeni zauważy komunikat i będzie mogła się do niego zastosować. Oprócz tych cech, rozwiązania, które proponujemy:
 • dostępne są w różnych rozmiarach;
 • wykonane są z odpornych na zniszczenia materiałów, m.in. z folii i z PCV.
 
Po znaki informacyjne oraz inne artykułu BHP zapraszamy do naszej hurtowni w Krakowie.

GA008 Zakaz uruchamiania maszyny

GA008 Zakaz uruchamiania maszyny
 • Do 7 dni

0,98 zł +VAT
1,21 zł brutto

Zobacz

GD012 Ostrzeżenie przed ograniczoną wysokością

GD012 Ostrzeżenie przed ograniczoną wysokością
 • Do 7 dni

1,06 zł +VAT
1,30 zł brutto

Zobacz

LB001 Substancja drażniąca

LB001 Substancja drażniąca
 • Do 7 dni

1,71 zł +VAT
2,10 zł brutto

Zobacz

GB046 Zakaz wstępu

GB046 Zakaz wstępu
 • Do 7 dni

2,81 zł +VAT
3,46 zł brutto

Zobacz

JA005 Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi

JA005 Ostrzeżenie przed substancjami promieniotwórczymi
 • Do 7 dni

1,87 zł +VAT
2,30 zł brutto

Zobacz

JD015 GAZ 148 x 210mm.

JD015 GAZ 148 x 210mm.
 • Do 7 dni

5,12 zł +VAT
6,30 zł brutto

Zobacz

GB029 Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu

GB029 Zakaz naprawiania urządzenia w ruchu
 • Do 7 dni

0,98 zł +VAT
1,21 zł brutto

Zobacz

GF038 Uwaga, wirujące elementy

GF038 Uwaga, wirujące elementy
 • Do 7 dni

1,59 zł +VAT
1,96 zł brutto

Zobacz

AJ002EE-P - "Prysznic bezpieczeństwa"

AJ002EE-P -
 • Do 7 dni

8,46 zł +VAT
10,41 zł brutto

Zobacz

NC022 Piktogram Obiekt chroniony

NC022 Piktogram Obiekt chroniony
 • Do 7 dni

5,28 zł +VAT
6,49 zł brutto

Zobacz

AC024 Uwaga stopień

AC024 Uwaga stopień
 • Dostępny natychmiast

6,02 zł +VAT
7,40 zł brutto

Zobacz

GC010 Naprawa, nie uruchamiać

GC010 Naprawa, nie uruchamiać
 • Do 7 dni

4,88 zł +VAT
6,00 zł brutto

Zobacz

PA039 Piktogram Chłodnia.

PA039 Piktogram Chłodnia.
 • Do 7 dni

5,28 zł +VAT
6,49 zł brutto

Zobacz

JD018 Uwaga! Instalacja gazowa - 297 x 420 mm.

JD018 Uwaga! Instalacja gazowa - 297 x 420 mm.
 • Do 7 dni

18,13 zł +VAT
22,30 zł brutto

Zobacz

JA006 Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem

JA006 Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem
 • Do 7 dni

1,87 zł +VAT
2,30 zł brutto

Zobacz

GF035 Niebezpieczeństwo potknięcia się

GF035 Niebezpieczeństwo potknięcia się
 • Do 7 dni

1,59 zł +VAT
1,96 zł brutto

Zobacz

GC005 Zakaz wjazdu urządzeniai do transportu poziomego

GC005 Zakaz wjazdu urządzeniai do transportu poziomego
 • Do 7 dni

4,88 zł +VAT
6,00 zł brutto

Zobacz

PA096 Piktogram Zmywalnia.

PA096 Piktogram Zmywalnia.
 • Do 7 dni

5,28 zł +VAT
6,49 zł brutto

Zobacz

JA012 Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi

JA012 Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
 • Do 7 dni

1,30 zł +VAT
1,60 zł brutto

Zobacz

JA004 Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi

JA004 Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi
 • Do 7 dni

1,87 zł +VAT
2,30 zł brutto

Zobacz

PA143 Piktogram Serwer

PA143 Piktogram Serwer
 • Do 7 dni

5,28 zł +VAT
6,49 zł brutto

Zobacz

GA004 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego.

GA004 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego.
 • Do 7 dni

0,98 zł +VAT
1,21 zł brutto

Zobacz

GC040 Nie otwierać

GC040 Nie otwierać
 • Do 7 dni

4,88 zł +VAT
6,00 zł brutto

Zobacz

PA191 Piktogram Środki dezynfekcyjne

PA191 Piktogram Środki dezynfekcyjne
 • Do 7 dni

5,28 zł +VAT
6,49 zł brutto

Zobacz

AC029 Ciągnąć

AC029 Ciągnąć
 • Dostępny natychmiast

5,12 zł +VAT
6,30 zł brutto

Zobacz

NC001 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

NC001 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
 • Do 7 dni

4,55 zł +VAT
5,60 zł brutto

Zobacz

GF045 Uwaga! Ryzyko zakleszczenia rąk

GF045 Uwaga! Ryzyko zakleszczenia rąk
 • Do 7 dni

1,59 zł +VAT
1,96 zł brutto

Zobacz