Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi - folia i twarda płyta 15x15cm.