Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi - folia i płyta PCV 14,8x10,5cm.