NC033 Zakaz magazynowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Płyta PCV 200x400 mm.