Gaśnica przewoźna proszkowa:

- łatwa i ergonomiczna w obsłudze oraz szybka i skuteczna w gaszeniu,

- zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy,

- konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia,

- zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy,

- możliwość wielokrotnego napełniania,

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV,

- skuteczność gaśnicza A II B C,

- zakres temperatur stosowania -20°C/+60°C ,

- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego,

- znajduje szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.,

- spełnia wymagania normy PN-EN1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.