Koc termiczny:

- wykonany z VMPET - polietylenowego metalizowanego materiał termicznego,

- stanowi ochronę przed zimnem (hipotermia, przechłodzenie organizmu), jak również pomaga w przypadkach przegrzania (udar cieplny, słoneczny),

- zmniejsza utratę ciepła organizmu w wyniku parowania wody oraz promieniowania cieplnego,

- spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych.