Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody