Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrówniarki do drewna