Preparat do dezynfekcji powierzchni, wirusobójczy, bakteriobójczy - 68% alkoholu.

Dezynfekuje powierzchnie nie mające kontaktu z żywnością, w domu, w biurze, w samochodzie.

Wysoka zawartość alkoholu gwarantuje szybkie odparowanie produktu.

Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach przestrzegając ogólnych zasad higieny oraz bezpieczeństwa pracy.

Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.