EZ-COM

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® 3.0.

Jednoczesna rozmowa nawet 2 osób.

Zasięg do 50 m na zewnątrz.

Mikrofon z redukcją hałasu przez „DSP”.

Czas ładowania baterii: 2 godziny.

Czas pracy: 10 godzin rozmów oraz 1000 godzin w trybie czuwania.

Zestaw odporny na wodę i kurz.

Pasuje do hełmów ochronnych i nauszników przeciwhałasowych.

Zawartość pudełka:
- EZ-COM Zestaw do kasku przeciwhałasowego,
- kabel USB – Micro USB Głośnik zewnętrzny,
- klips do kasku ochronnego Śrubokręt,
- instrukcja obsługi w języku Polskim.

Instrukacja Pdf.


Firma DELTA PLUS deklaruje, że sprzęt radioelektryczny typu EZ-COM jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/UE.

Instytucja przeprowadziła badanie zgodności z normą UE:
- Telefication (0560),
- Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar,
- The Netherlands.

Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., USA, i jest udostępniony firmieEuro-CB (Phils.) Inc. pod licencją.

Inne wymienione nazwy produktów i firm są zarejestrowanymi markami lub nazwami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

Ostrzeżenia:
Aby nie dopuścić do uszkodzenia słuchu, należy unikać długotrwałego narażenia na hałas.

Producent nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie zdarzenia wynikające z przeróbek lub użycia urządzenia w sposób odbiegający.

Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a jeśli jest zainstalowany i używany niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Jednak nie można zagwarantować, że te zakłócenia nie powstaną w danej instalacji.

Jeśli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze fal radiowych i telewizyjnych (co można ustalić przez wyłączenie i ponowne włączenie sprzętu), użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując poniższe metody:
- zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- podłączyć sprzęt do wyjścia innego obwodu niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.

- Skonsultować się ze sprzedawcą sprzętu RTV lub wykwalifikowanym technikiem.