Czujnik gazu.

Pozwala na ciągły monitoring obecności gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu, a w przypadku przekroczenia ich maksymalnego bezpiecznego stężenia wykryje je i zasygnalizuje sygnałem dźwiękowym.

Czujnik do swojego zasilania wymaga jednego gniazda sieciowego ~ 230V/50Hz.

Zastosowanie półprzewodnikowego oraz elektronicznego układu kontrolnego powodują
wysoki wskaźnik wykrywalności urządzenia.

Przekroczenie fabrycznie ustawionego stężenia gazu ≤10% LEL (dolna granica wybuchowości gazu) powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej optycznej oraz akustycznej.

Głośność alarmu: 85 dB/3m.

Wykrywa gaz ziemny, LPG, wodór oraz amoniak.

Normy:
- EN50194-1,
- EN60335-1.

Produkt polecany dla branż:
- obróbka termiczna,
- prace budowlane (montażowo-instalacyjne),
- przemysł spożywczy, lecznictwo, laboratoria.

Producent: SPAMEL.