BX-PH25.

Prądownica hydrantowa 25/10 do węża półsztywnego o średnicy 25:
- przeznaczona do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych,

- poprzez zastosowanie obrotowej dyszy umożliwia bezstopniową regulację kształtu strumienia wody oraz jego odcięcie.

Produkt polecany dla branż:
- energetyka i przemysł elektrotechniczny,
- obróbka termiczna,
- prace budowlane (montażowo-instalacyjne),
- przemysł spożywczy, lecznictwo, laboratoria.