BX-GP-4XABC-P.

Gaśnica proszkowa 4 kg z podstawą:

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC,

- łatwa i ergonomiczna w obsłudze,

- ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej,

- zawór odcinający ze wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy,

- konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia,

- zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV,

- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT,

- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych

- czynnik roboczy N2,

- czas działania 12 s,

- wysoka skuteczność gaszenia: 13A 113B C,

- zakres temperatur stosowania -30°C +60°C,

- znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym, oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach,

- produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Normy: PN-EN3.

Produkt polecany dla branż:
- energetyka i przemysł elektrotechniczny,
- obróbka termiczna,
- prace budowlane (montażowo-instalacyjne),
- prace magazynowe (transport i przeładunek),
- przemysł spożywczy, lecznictwo, laboratoria.

Produkty pokrewne