BX-GWP-2XAF.

Gaśnica pianowa 2 l, gastronomiczna:

- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF,

- szczególnie polecana jako ochrona przeciwpożarowa w gastronomii oraz w kuchniach domowych, czyli wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z gorącymi olejami i tłuszczami,

- czynnik roboczy to azot,

- czas działania 6 s,

- zakres temperatur stosowania od +5C do +60C,

- specjalny środek gaśniczy zastosowany w gaśnicy posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny i uzyskał pozytywną ocenę w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

- gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V,

- posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-Nr 0395/2008.

Normy:
PN-EN3.

Produkt polecany dla branż:
- energetyka i przemysł elektrotechniczny,
- obróbka termiczna,
- prace budowlane (montażowo-instalacyjne),
- prace magazynowe (transport i przeładunek),
- przemysł spożywczy, lecznictwo, laboratoria.

Produkty pokrewne