LINOSTOP II,

Urządzenie LINOSTOP II jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Urządzenie składa się z następujących części:

1. lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z kauszą, a z drugiej strony zaplotem końcowym;

2. mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali zabezpieczonej galwanicznie, montowany na stałe na linę roboczą;

3. mikroamortyzator bezpieczeństwa;

4. zatrzaśnik mikroamortyzator.

Instrukcja użytkownika.

PL-EN 353-2.

tabela

Materiał: lina poliamidowa.

Średnica: 12mm.

Warianty długości: od 5m do 50m (minimalna różnica w odcinkach - 5m)