Substancja łatwopalna - naklejka samoprzylepna 148x105 mm.