Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi - folia i twarda płyta 15x15cm.