Filtr 756  A1/B1/E1/K1.

Klasa 1: niska wydajność, maksymalna koncentracja gazu: 1000 ppm (0.1%).

B1: Gazy i pary nieorganiczne (chlor, siarkowodór, cyjanowodór.

E1: Dwutlenek siarki.

K1: Amoniak i organiczne pochodne amoniaku.

Cena podana jest za sztukę.