Nieupoważnionym wstęp wzbroniony - folia i twarda płyta 21x29,7cm.