Uwaga! Gazociąg pod ciśnieniem nie zbliżać się - twarda płyta 25x35