M6000A1B1E1K1

ZESTAW 2 POCHŁANIACZY ABEK1 DO PÓŁMASKI M6200-JUPITER

 OPIS TECHNICZNY :
Zestaw dwóch pochłaniaczy A1B1E1K1 o małej wydajności, przystosowane do półmaski M6200-JUPITER.

MATERIAŁY :
Obudowa z tworzywa sztucznego i węgiel aktywny

Rozmiary : Uniwersalny

Kolory : Kasztanowy / Szary / Żółty / Zielony

Symbol : M6000A1B1E1K1
Przykłady użytkowania
Gazy i opary organiczne, których punkt wrzenia jest > 65°C (rozpuszczalniki i węglowodory).
Gazy i opary nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla.
Dwutlenek siarki i niektóre kwaśne gazy i opary.
Amoniak i niektóre pochodne aminy.
Pochłaniacz o małej zdolności absorpcji (stężenie środka zanieczyszczającego < 0,1% lub 1000 ppm)
 
89/686/CEE