Podstawowa wersja detektora, przeznaczona do monitorowania pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla.
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie
(głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85 dB).
Zastosowanie elektrochemicznej technologii wykrywania tlenku węgla - zapewnia najwyższą skuteczność
wykrywania czadu.
Atesty: CE, BS KM98848 - potwierdzenie zgodności z normą europejską i polską EN-PN 50291:2001, CORGI -
aprobata do zastosowań domowych.
Cykliczny pomiar stężenia tlenku węgla - co 30 sekund.

Zastosowanie:
Jeżeli w domu znajduje się jedno z poniżej wymienionych urządzeń, aby uniknąć tragedii, zalecany jest montaż czujnika tlenku węgla:

- kocioł na paliwo ciekłe lub gazowe (gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy, mazut, biopaliwa, itp.),
- kocioł na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks, biopaliwa, itp.),
- gazowy podgrzewacz wody (np. piecyk łazienkowy),
- przenośny grzejnik gazowy,
- kuchenka gazowa,
- piec kaflowy,
- kominek.

Tylko posiadając CZUJNIK TLENKU WĘGLA można jednoznacznie określić, czy w monitorowanym pomieszczeniu NIE WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE ZATRUCIEM wynikającym z obecności czadu.

Gwarancja:
10 LAT GWARANCJI = NISKI KOSZT EKSPLOATACJI