TOUTRAVO VE509

Rękawica z neoprenu flokowana bawełną.

Długość: 30 cm.

Grubość: 0,75 mm.

Wkład: 100% neopren.

Flokowanie: 100% bawełna.

Zastosowanie - Zagrożenia:
- budownictwo/roboty publiczne,
- przemysł ciężki,
- przemysł lekki,
- przemysł petrochemiczny/gazowniczy,
- cząstki biologiczne, cząstki chemiczne,
- zużycie.

Zalety produktu + korzyści dla użytkownika:
- wnętrze flokowane: pochłanianie potu, komfort.

NEOPREN - BEZ WKŁADU - ZALETY:
- dobra odporność na ścieranie,
- szczelność na powietrze i wodę,
- nieprzepuszczalność dla alkoholi i detergentów,
- dobra odporność na wysokie temperatury,
- doskonała ochrona przed środkami chemicznymi, tłuszczami i węglowodorami.

Certyfikaty-normy:
- dyrektywa ŚOI 89/686/EWG Dyrektywa ŚOI 89/686/EWG
- EN420:2003 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
- 5 zręczność (od 1 do 5)
- rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (poziomy otrzymane po stronie chwytnej),
- EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (poziomy otrzymane po stronie chwytnej)
4 odporność na ścieranie (od 1 do 4),
1 odporność na przecięcie (od 1 do 5),
1 odporność na rozdzieranie (od 1 do 4),
0 odporność na przekłucie (od 1 do 4).
- rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami,
- część 3: Wyznaczanie odporności na prze­nikanie substancji chemicznych,
- EN374-3:2003 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - - część 3: Wyznaczanie odporności na prze­nikanie substancji chemicznych
ABCIJKL - rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych, testowane według normy EN374-3
A 3 > 60 mn     Metanol (A) CAS 67-56-1
B 3 > 60 mn     Aceton (B) CAS 67-64-1
C 1 > 10 mn     Acetonitryl (C) CAS 75-05-8
I 3 > 60 mn      Octan etylu (I) CAS 141-78-6
J 2 > 30 mn      n-heptan (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn    Soda kaustyczna 40 % (K ) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn    Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9

Dokumentacja:

Karta produktu

Deklaracja zgodności


User instructions

Ref. : VE509

Kolor: czarny.

Rozmiary: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11.