Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego