Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych