Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu